ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, Συμβολαιογράφος ή δικαστής?

afisa 5 2017